Gemeente Velsen

Links

Monumenten: www.velsen.nl/vrije-tijd/cultuur/monumenten

Zee- en Havenmuseum: www.zeehavenmuseum.nl

Bunkermuseum: www.bunkermuseum.nl

Platform kunsteducatie Velsen: www.kunstformvelsen.nl

Buitenplaats Beeckestijn: www.buitenplaatsbeeckestijn.nl

Raadhuis voor de Kunst: www.kunstenaarscollectiefvelsen.nl

Velser aardewerk: www.velseraardewerk.nl

Museum Kennemerland: www.museumkennemerland.nl

Een zee van staal: www.zeevanstaal.nl

Noord-Hollands Archief: www.noordhollandsarchief.nl

Oneindig Noord-Holland: www.onh.nl

IJmuiden, Rauw aan Zee:  www.vvvijmuidenrauwaanzee.nl

Gids Velsen: www.lokaaltotaal.nl/gidsen/velsen/