Div. 5: Zilveren ambtsketen burgemeester Velsen (1852)

Bij K.B. van 16 november 1852, stb. 201, werd een onderscheidingsteken van de burgemeester voorgeschreven. In de raad van 14 december 1852 werd besloten dat de gemeente Velsen de ambtsketen, door tussenkomst van de commissaris der koningin, zou aanschaffen. In de raad van 29 december 1852 werd besloten het teken van een zilveren schakelketting te voorzien. De ambtsketen bestond verder uit een zilveren penning met op de voorzijde een afbeelding van het rijkswapen en op de keerzijde de inscriptie Gemeente Velsen en het gemeentewapen.

Historische collectie
Andere/diversen
3D binnen
Ik weet meer over dit kunstwerk
Foto van Div. 5: Zilveren ambtsketen burgemeester Velsen (1852)