Gemeente Velsen

Bij de zeewering

Anna Gepina van Loo-de Klerk

Kunstwerk verkregen via B.K.-regeling. Ruiling met de gemeente Schoorl.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Aanwezig in opslag
Bij de zeewering