Cyrena kalksteen

Wim Bosman

Aankoop via de B.K.-regeling. In 1985 is het werk in bruikleen gegeven en geplaatst in de hal van het Vellesan College.

Kunstcollectie
Beeld
3D binnen
Foto van Cyrena kalksteen