De keerzijde

Paul de Kort

Van oudsher is de Scheybeeck de grens tussen de gemeenten Velsen en Beverwijk. De Keerzijde ligt precies voor de helft in beide gemeenten. Het kunstwerk markeert de plek waar de Scheybeeck en de N197 elkaar kruisen. Metalen strips liggen evenwijdig aan elkaar en aan weerskanten van de weg, maar haaks op de stroomrichting van de Scheybeeck. Op de strips wordt met tekst verwezen naar twee gedichten, die uit dit beeklandschap ontsproten zijn: Gorter’s ‘Mei’ en Vondel’s ‘Beecksangh’. Het werk bestaat uit 4 delen en is onderdeel van het Groen- en Waterplan Groene IJmond. Het werd op 8-10-2011 officieel onthuld. De gepolijste strips zijn de dragers van dichtregels van Joost van den Vondel, die dit gebied meerdere malen bezocht. In de zeventiende eeuw schreef Vondel, wie een tijd ondergedoken was op Huize Scheybeeck, een gedicht op Huize Scheybeeck: Beecksangh / De klare Beeck, uit schorre duinen / Gesproten, om uw ackerlant / Uw vijvers, bosch en groene tuinen / Langs oevers, dicht met loof beplant / Te laven met een lieflijck morren / Tot dat ze valt in 't Wijcker meer.

Kunstcollectie
Anders
3D buiten
Foto van De keerzijde