De stormramp

Vincent Pieter Semeyn (Piet) Esser

Datum plaatsing: 12-11-1969. Het beeld stond oorspronkelijk in de groenstrook bij het inmiddels gesloopte gebouw van de toenmalige gemeentelijke dienst Culturele Zaken aan het Moerbergplantsoen. Het werk is herplaatst aan de zuidzijde van de rotonde bij het Stadspark. Het kunstwerk is geïnspireerd op de watersnoodramp van 1953. Het staat symbool voor de onbaatzuchtige hulp van de mens aan de medemens en in ruime zin aan de ontworsteling van het land aan het water. Het beeld representeert een man die een uit het water geredde vrouw torst.

Kunstcollectie
Beeld
3D buiten
Foto van De stormramp