De zonnebloemen

Hendrik de Vries

Datum vervaardiging: 1923. Opmerkelijk: de achterkant van het doek is ook beschilderd. Achterkant archiefkaart: Het olieverfschilderij De Zonnebloemen van de Santpoortse kunstschilder H. de Vries is door de gemeente Velsen aangekocht. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een voorstel hiertoe van de Kunstcommissie. Deze commissie is van mening dat de kwaliteit van het schilderij van De Vries een aankoop rechtvaardigt. De aankoop wordt bekostigd uit het gemeentelijke kunstfonds. De Vries heeft onlangs in de Burgerzaal van het Stadhuis zijn schilderijen geëxposeerd.”

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van De zonnebloemen