Div. 92: Twee merkijzers voor vee

Twee merkijzers van de veemarkt. Uit: een Declaratie van Salaris en Voorschot verdient en gedaan bij Abraham van Kalken als secretaris te Velsen, zedert paschen 1734 tot paschen 1735, waarin wordt vermeld dat voor 16 biljetten van de koemarkt een gulden en vier stuivers werd betaald, blijkt dat in 1734 reeds een koemarkt bestond (Oud-archief t/m 1813, volgnr. 357, Inventaris Doornick 51). Het bestaan van de markt blijkt voorts uit de Rekening ‘Over den Jare 1814’ (A.archief, kast 22a) en wel uit de ontvangpost ‘Recognitien, Voor het gebruik van plaatsen op de Koemarkt te Velsen’. In de loop der jaren ontwikkelde zich voorjaars- en najaarsveemarkten. De voorjaarsveemarkten werden wegens een teruglopende belangstelling bij raadsbesluit van 25 juli 1922 opgeheven. De 2e najaarsmarkt volgde op 19 december 1924 en ten slotte werd op het pleintje van de Noorderdorpsstraat op 26 oktober 1929 de laatste najaarskoemarkt gehouden. Deze opheffing geschiedde bij raadsbesluit van 18 juni 1929.

Historische collectie
Andere/diversen
3D binnen
Ik weet meer over dit kunstwerk
Foto van Div. 92: Twee merkijzers voor vee