EEN NIEUW KUNSTWERK AAN DE KANAALDIJK

Zoals bewoners en passanten ongetwijfeld gemerkt hebben zijn er constructiewerkzaamheden gaande op de oever van het Noordzeekanaal, naast het voormalige Witte Theater in IJmuiden. Het gaat daarbij om de montage van het kunstwerk FUGA van beeldend kunstenaar Herbert Nouwens. Het betreft een 14 meter hoge sculptuur, volledig is opgebouwd uit hergebruikte, stalen scheepswanden. Het beeld stond de afgelopen 25 jaar in Amersfoort, waar het plaats moest maken voor woningbouw. De kunstenaar zocht een passende nieuwe plek en heeft het voor een symbolisch bedrag van € 1,-- aangeboden aan de gemeente Velsen.

Voor het kunstwerk is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de periode van 10 jaar. Daarover heeft de gemeente Velsen in week 23, week 31 en week 32 gepubliceerd in huis aan huisblad Jutter/Hofgeest, Ook heeft de IJmuider Courant op 29 mei jl. een artikel gewijd aan de plaatsing van het kunstwerk.

Het kunstwerk, dat tot de categorie grote en spraakmakende beelden van Nederland behoort, vormt een bijzondere aanvulling op de gemeentelijke kunstcollectie.Het beeld past perfect binnen de Rauwe Loper; het project waarmee het ruige, maritieme karakter van IJmuiden benadrukt wordt in de inrichting van de openbare ruimte op de drie hoofdroutes naar zee. Op de Haven en Pier Route functioneert het kunstwerk als een strategisch baken. Het beeld verwijst naar het Noordzeekanaal, waar de afgedankte schepen die in het beeld verwerkt zijn ooit doorheen zijn gevaren. De toepassing van ruw, onbewerkte staal in de sculptuur legt ook een link met de hoogovens van Tata Steel. Als het beeld over een aantal weken op zijn plek staat, zal het op subtiele wijze worden aangelicht. Tevens zal het groen rondom het werk worden hersteld. De officiële onthulling van het kunstwerk vindt in het voorjaar van 2020 plaats. Bij de nieuwe, passende locatie hoort ook een nieuwe naam. De gemeente schrijft daarvoor t.z.t. een prijsvraag uit en doet daarbij een beroep op de creativiteit van alle inwoners van Velsen.

Eerste afbeelding op de EEN NIEUW KUNSTWERK AAN DE KANAALDIJK pagina
Terug naar het overzicht