E.J. (Edwin) Kragten

Edwin Kragten was beeldhouwer, fotograaf en schilder. Hij heeft zijn opleiding genoten aan de Rietveld Academie en Studio Buri. Vanaf 1976 exposeerde hij in binnen- en buitenland en werk van hem is aangekocht door musea (Boymans van Beuningen Rotterdam, Centraal Museum Utrecht, Gemeente Museum Nijmegen, Lembachhaus Munchen, Konstmuseum Eskilstuna Zweden e.d.), overheid, bedrijven, verzamelaars en liefhebbers. Edwin Kragten was gefascineerd door tijd. Als je zijn werk ziet krijg je het gevoel dat het leven veel te kort is en dat hij de tijd stil had willen zetten. Vergankelijkheid die omgezet wordt in kunst. Natuurlijke materialen worden weggehaald uit het proces van vergaan. Oud roest bij sloperijen vandaan; hout gejut langs het strand, soms half vergaan door het zoute water. Van deze materialen maakte hij bijna mythologisch aandoende beelden en wandobjecten. Wachters uit een andere wereld, waarin geen tijd bestaat; bewakers van vervlogen of misschien wel toekomstige culturen en tijden. Materialen: naast de gangbare materialen werkte hij ook met teer, menie, cement etc. Edwin Kragten was een bewogen kunstenaar die uitdrukking gaf aan zijn kracht en pijn, hoop en angsten. De beelden en wandobjecten, die zeer krachtig en stijlvol aandoen, maken emoties in ons los. Het werk raakt ons diep in ons wezen en doet ons verlangen erin op te lossen. De krachtige composities, vormen en bewegingen, de gebruikte materialen en kleuren, maken dit werk verre van makkelijk en dat is ook niet wat Edwin Kragten beoogde. Hij wilde mensen door zijn werk andere dimensies laten zien en ze op een andere manier proberen te laten kijken en denken. In zijn grafiek werkte deze kunstenaar in series, waarbij hij steeds in dezelfde plaat verder werkte. Zowel in zijn vroege als latere etsen laat de kunstenaar een geheel eigen techniek zien. Het boeiende aan het werk van Edwin Kragten is dat zijn technisch kunnen door experimenteren, scheppen en herscheppen niet in routine verstart, maar dat er altijd een beweeglijkheid aanwezig is die naar nieuwe en verrassende ontwikkelingen wijst.Enkhuizen
Zuilen
Ik weet meer over deze kunstenaar

Alle beelden van E.J. (Edwin) Kragten

Foto van E.J. (Edwin) Kragten