Expanding territory

Paul van Osch

Het kunstwerk is tot stand gekomen door samenwerking binnen de gemeentelijke beleidsvelden kunst en ruimtelijke ontwikkeling.

Kunstcollectie
Beeld
3D buiten
Foto van Expanding territory