Gabriël contra geometrie

Piet Zwaanswijk

Jaar vervaardiging: 1968

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van Gabriël contra geometrie