Gemeente Velsen

Geen titel

Piet Zwaanswijk

Jaar vervaardiging: 1968.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Bruikleen intern
Geen titel