Geen titel

Bart Smeets (Smates)
In 2020 en 2021 is in het havengebied van IJmuiden op enkele locaties langs de route naar IJmuiden aan Zee street art gerealiseerd. De werken zijn onderdeel van het project de Rauwe Loper van de gemeente Velsen. De gemeente zocht voor de realisatie ervan samenwerking met de eigenaren van de betreffende panden, Amsterdam Street Art (ASA) en RIGO Verffabriek en maakte gebruik van de expertise van de Velsense kunstcommissie. Het kunstwerk op de muur van Timmerbedrijf Jonkman aan de Ohmstraat is van de Vlaamse kunstenaar Bart Smeets (Smates). Het is een spraakmakend kunstwerk, gerealiseerd met een directe link naar het unieke karakter van IJmuiden. Voor het project de Rauwe Loper is bekeken wat tot nu toe als belangrijke opgave uit het identiteitsproject “Kust” naar voren is gekomen. In dat project is voor IJmuiden aan Zee (strand tot en met het havengebied van IJmuiden) samen met o.a. bewoners, bedrijven en andere betrokkenen onderzocht wat de identiteit en unieke kenmerken zijn. Er is bekeken hoe IJmuiden aan Zee zich positioneert ten opzichte van andere kust- en havenplaatsen en welke kansen er zijn in de markt om daar goed op in te spelen. Het doel van het Rauwe Loperproject is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel welkom te zijn en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee). Het richt zich op de route naar strand Noordpier (Surf- en Staalroute), de route naar de haven en IJmuiden aan Zee (de Haven- en Pierroute) en de route naar IJmuiderslag (de Duin- en Strandroute).
Anders
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart en Anders
2D buiten
Foto van Geen titel