Gemeente Velsen

Groeikracht

Dan van Golberdinge

Vervaardiging: december 1967. Het werk is in 1968 door Felison aan de gemeente Velsen geschonken tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
Bruikleen intern
Groeikracht