GS 12: Gevelsteen - 1e steen IJmuiden

Niet bekend

Gevelsteen met gedenktekst: Amsterdamsche Kanaalmaatschappij/Eerste steen van IJmuiden gelegd door Alida Smakman oud 7 jaar (geboren 8 december 1867)/19 augustus 1875. De vader van Alida was in dienst van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij en woonde op 'Mariahof' tot het grote werk klaar was. Toen werd hij benoemd tot adjunct-sluiswachter. Voor deze functionarissen werden nieuwe woningen gebouwd. Bij de plechtigheid van de eerste steenlegging van deze woningen waren o.a. aanwezig burgemeester Enschedé, hoofdingenieur Dirks en de ingenieurs Conrad en van Rijn. Hoofdingenieur Dirks had er op aangedrongen, dat Alida Smakman de eerste steen legde. De woning is op last van de Duitse bezetter tijdens de tweede wereldoorlog gesloopt. De steen werd van de sloop gered door de dienst Luchtbescherming. Het stuk is op 1-3-2015 door de gemeente Velsen aan het Zee- en Haven Museum geschonken.

Historische collectie
Andere/diversen
3D binnen
Foto van GS 12: Gevelsteen - 1e steen IJmuiden