GS 13: Gevelsteen wapen van Velsen

Niet bekend

Gevelsteentje met het wapen van Velsen: het lam met de kruisvaan binnen een cartouche. Sinds 1908 bevond deze steen zich in een zijmuur van het vroegere gemeentehuis in het dorp Velsen. Waarschijnlijk is de steen afkomstig uit Santpoort, waar voor 1874 het raadhuis en de secretarie in een school gevestigd waren. Reeds in 1869 werd door vele Velsenaren geklaagd over de grote afstand die zij moesten afleggen. Een petitie leidde daarna tot overbrenging naar het dorp Velsen, waarin 1894 het rechtshuis verbouwd werd tot gemeentehuis.

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Foto van GS 13: Gevelsteen wapen van Velsen