In de duinen bij Haarlem

Carel Nicolaas Storm van ‘s Gravensande

Schenking van de gemeente Den Haag. Het werk is afkomstig uit de nalatenschap van Jonkvrouwe A.C.A. Clifford. Aanvaard door de gemeente Velsen d.d. 1-12-1967.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van In de duinen bij Haarlem