Jaap Lok

Lok groeide op in Purmerend. Na de HBS belandde hij in de Zaanstreek in de houthandel en werd hij  actief binnen de Communistische Partij van Nederland. Zo begon ook min of meer zijn artistieke carrière; hij maakte pamfletten voor de CPN en hij besteedde daarbij veel aandacht aan de vormgeving. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en politieke activisme vormden een belangrijke inspiratiebron in zijn oeuvre als (wand)schilder en zeefdrukker. De Vietnamoorlog en de protesten daartegen, maar ook de Tweede Wereldoorlog en het verzet kwamen daarin sterk tot uitdrukking.

Als administrateur van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) hield Lok zich ondertussen ook bezig met de praktische kant van het kunstenaarsbestaan, oftewel: hoe krijg je er brood mee op de plank? Via de BKR-regeling kochten gemeenten kunstwerken aan en verschaften kunstenaars zo een inkomen. Begin jaren tachtig ging Lok naar Enkhuizen, waar hij ook actief werd in de lokale politiek. Na een oproer binnen de landelijke CPN stapt Lok op als raadslid. Hij keert later nog een raadsperiode terug als raadslid voor Verenigd Links. Vanaf 1998 wordt hij door de gemeente aangesteld als beheerder van Kunstcentrum De Twee Wezen. Door bezuinigingen moest De Twee Wezen in 2010 sluiten.

Het oeuvre kunstwerken van de hand van Jaap Lok is niet groot. Zelf was hij zijn strengste criticus, waardoor zijn oeuvre beperkt is gebleven. Exposeren deed hij sporadisch. Hij onttrok zich aan het commerciële kunstcircuit. Esthetische en stilistische principes wees hij af. Hij had geen opleiding als kunstenaar; hij is er destijds "ingerold".


Oldemarkt (Gemeente Steenwijkerland)
Kalenberg - 1947
Ik weet meer over deze kunstenaar

Alle beelden van Jaap Lok

Foto van Jaap Lok