Kinetische constructies (2 stuks)

Dik Box

Aankoop via de toenmalige percentageregeling beeldende kunst; de 1%-regeling. Het werk werd geplaatst na de verbouwing van het voormalige pand voor bureau Culturele- en Jeugdzaken. Het pand is inmiddels in eigendom overgedragen, en in gebruik bij, het Tender College. De constructies zijn aangebracht op 2 buitenmuren, ieder in 2 delen van 2 balken. Van origine zijn het bewegende objecten. Lamp en illustratie zijn in een latere fase bij de constructie aangebracht.

Kunstcollectie
Gevelornament/reliëf
3D buiten
Foto van Kinetische constructies (2 stuks)