Gemeente Velsen

La Valse

Pieter 't Hart

Jaar vervaardiging: 1982. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
Bruikleen intern
La Valse