Gemeente Velsen

Laden achter de vis (vishal)

Pieter 't Hart

Jaar vervaardiging: 1965. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Bruikleen intern
Laden achter de vis (vishal)