Masker

Pieter 't Hart

Aankoop via de B.K.-regeling; gemaakt in 1985

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van Masker