Gemeente Velsen

Menuet Antique

Pieter 't Hart

Jaar vervaardiging: 1982. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
In bruikleen intern
Menuet Antique