Gemeente Velsen

Menuet Antique

Pieter 't Hart

Jaar vervaardiging: 1982. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Bruikleen intern
Menuet Antique