Papavers in blauwe kan

Hendrik de Vries

In april 2021 zou het schilderij in bruikleen worden gegeven aan het Noord-Veluws Museum, t.b.v. de tentoonstelling Frans Huysmans en de Bergense School. Vanwege corona is de tentoonstelling uitgesteld. Het zal nu van 14 januari t/m 25 juni 2023 plaatsvinden.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van Papavers in blauwe kan