Gemeente Velsen

Papavers in blauwe kan

Hendrik de Vries

Per 6-4-2021 is het schilderij in bruikleen gegeven aan het Noord-Veluws Museum, t.b.v. de tentoonstelling Frans Huysmans en de Bergense School.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
Papavers in blauwe kan