Patiënt en verpleger

Charlotte Dorothée van Pallandt

Jaar vervaardiging: 1970. Het beeld is de uitbeelding van barmhartigheid. Het is in december 1970 door de gemeente Velsen geplaatst bij Kennermergaarde in Santpoort. Het beeld was in die tijd gemeentelijk eigendom, maar is op 7-12-1972 overgedragen aan de directie van Medisch Centrum Velsen, vanwege de officiële opening van het Zeewegziekenhuis. Het beeld werd destijds herplaatst bij de ingang van het ziekenhuis aan de Zeeweg. Sinds de sloop van het ziekenhuis, en teruggave van het werk aan de gemeente Velsen in 2006 door het Kennemer Gasthuis, stond het opgeslagen tot het herplaatst werd bij verzorgingshuis Velserduin aan de Scheldestraat.

Kunstcollectie
Beeld
3D buiten
Foto van Patiënt en verpleger