Peter Janssen Groesbeek

Kunstenaar Peter Janssen Groesbeek maakt bij zijn beelden dikwijls gebruik van materialen als beton, lood, staal en grafiet. Naast sculpturaal werk heeft hij ook grafisch werk gemaakt, niet zelden op groot formaat. Al vroeg raakte hij geïntrigeerd door de tijdelijkheid van ons bestaan. Overblijfselen uit vervlogen culturen, zoals bijvoorbeeld het Parthenon, het Colosseum, piramidale graftomben in Mexico, maar ook oude dijklichamen in het Hollands landschap kunnen als bron voor zijn werk worden beschouwd. De nieuwsgierigheid naar het verborgene vormt een belangrijke voedingsbodem voor zijn werk. De keuze voor het materiaal is altijd weloverwogen en gelaagd. “Lood heeft een meervoudige betekenis: het is een symbool voor het lydische in ons bestaan, het redt ons leven, maar ook is het giftig en bekleedt het de sarcofagen.” Na zijn opleiding, o.a. aan de Rietveld Academie te Amsterdam, is Peter Janssen Groesbeek naast zijn werk als beeldend kunstenaar ook lange tijd als docent Vormgeven in het Hoger Beroeps Onderwijs werkzaam geweest. Hij treedt met zijn werk weinig in de openbaarheid. De periode rond eind jaren tachtig, begin jaren negentig uit de vorige eeuw vormen hierin een uitzondering.

Het werk “Seven columns” stamt ook uit deze periode en werd o.a. ingezonden voor de Betonprijs 1993. Het kunstwerk is uitgevoerd in geprefabriceerde modulen van door en door rood en zwart gepigmenteerd beton. Ondanks het gebruik van elementen van gelijke grootte, voelde de kunstenaar zich niet beperkt. Door de variatie in hoogte, onderlinge plaatsing en kleurstelling, hebben de zuilvormen een krachtig monumentale werking gekregen. Peter Janssen Groesbeek leeft deels in Amsterdam en deels in Wallonië (België), waar hij al jaren aan een veelomvattend en groots project werkt.

Zutphen
Ik weet meer over deze kunstenaar

Alle beelden van Peter Janssen Groesbeek

Foto van Peter Janssen Groesbeek