Portret Jan Willem Arnold

Johann Heinrich (Jan Hendrik) Neuman

Jaar vervaardiging schilderij: 1865. De zwagers Jan Willem Arnold en Adrianus Bik kopen in 1851 de Breesaap, waarvan zij later weer een deel afstaan aan de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij (AKM), zodat deze in staat is het Noordzeekanaal te graven. De heren Bik en Arnold zijn ondernemers in hart en nieren, maar zij zijn ook maatschappelijke betrokken en laten hun sociale gevoel zegevieren. In 1867 richten zij de Burgerlijke Maatschappij op waarin 143,5 hectare van de Breesaap ten zuiden van het kanaal wordt ondergebracht. Dat vormt de basis voor het latere IJmuiden; het terrein wordt gedeeltelijk geëgaliseerd om er woningbouw en industrie te kunnen vestigen. Als Adrianus Bik in 1872 overlijdt staat Jan Willem Arnold er alleen voor, maar samen met zijn zaakwaarnemer Ingerman gaat hij voortvarend te werk. Zo presenteert de Maatschappij in 1877 een bescheiden bouwplan met ruimte voor woningen, industrie en visserij. Dat gaat vergezeld van 'voorschriften betreffende de bouw van woningen en de hygiëne daarvan'. Voor die tijd vooruitstrevende voorschriften, waarin de bouw van souterrains wordt verboden, omdat daarin de allerarmsten in ongezonde omstandigheden zouden moeten leven.

Historische collectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
Andere/diversen
2D binnen
Foto van Portret Jan Willem Arnold