F 7: Portretgalerij burgemeesters van Velsen; C. Schreuder

Niet bekend

De heer J.C. Schreuder was van oorsprong notaris. Hij was schout van Velsen in de periode 1 mei 1817 tot 27 augustus 1825 en aansluitend burgemeester tot 31 maart 1853. Hij was tevens dijkgraaf van de Velser-Broeker polder. Krachtens het besluit van koning Willem I was hij in 1817 benoemd tot schout en secretaris voor de gemeente ‘Velzen, Zandpoort, Jan Gijsenvaart en de Breesaap’. De foto is in 2014, na bruikleen, geschonken aan het Noord-Hollands Archief te Haarlem (tentoonstelling in Velsenzaal).

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Foto van F 7: Portretgalerij burgemeesters van Velsen; C. Schreuder