F 1: Portretgalerij burgemeesters van Velsen; prof. mr dr H. VerLoren van Themaat

Niet bekend

Mr. dr. H VerLoren van Themaat was burgemeester van Velsen van 22 juni 1910 tot 1 mei 1920. De
foto is in 2014, na bruikleen, geschonken aan het Noord-Hollands Archief te Haarlem
tentoonstelling in Velsenzaal).

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Foto van F 1: Portretgalerij burgemeesters van Velsen; prof. mr dr H. VerLoren van Themaat