Gemeente Velsen

Rotsen

Pieter 't Hart

Jaar vervaardiging: 1974. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
Bruikleen intern
Rotsen