Rotsen

Pieter 't Hart

Jaar vervaardiging: 1974. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van Rotsen