Gemeente Velsen

ST 39: Semafoorduin en havenmond IJmuiden

Cornelis Christiaan Dommersen
Historische collectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen en 2D buiten
Bruikleen intern
ST 39: Semafoorduin en havenmond IJmuiden