Vaandel van de Nederlandsche Christenvrouwenbond (N.C.V.B.), afd. IJmuiden

Oprichtingsdatum: 18 maart 1924. Het vaandel is voorzien van twee houten vaandelstokken en een houten vaandelstandaard. In de linkerbovenhoek het logo van de bond en in de rechterbovenhoek een gestileerde afbeelding van het gemeentewapen van Velsen. De tekst op het vaandel luidt: NED. CHRISTEN-VROUWENBOND AFD. YMUIDEN / OPGER: 18 MRT 1924. Het vaandel is op 23 februari 2001 door de rechtsopvolger van de afdeling IJmuiden in bruikleen gegeven aan de Archiefdienst voor Kennemerland, ter opneming in de collectie van historische voorwerpen van de gemeente Velsen.

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Textiel
Ik weet meer over dit kunstwerk
Foto van Vaandel van de Nederlandsche Christenvrouwenbond (N.C.V.B.), afd. IJmuiden