Ong. vaandel: Het Kanaal door Holland

Niet bekend
Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Andere/diverse
Foto van Ong. vaandel: Het Kanaal door Holland