Gemeente Velsen

Ong. vaandel: Het Kanaal door Holland

Niet bekend
Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Bruikleen intern
Andere/diverse
Ong. vaandel: Het Kanaal door Holland