Vaandel van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Volksbond, kring IJmuiden-Oost

Oprichtingsdatum: 31 augustus 1913. De belangrijkste afbeelding op het vaandel toont de heilige Willibrordus, de Angelsaksische Benedictijn die in het jaar 695 in Rome tot aartsbisschop der Friezen werd geweid. Willibrordus staat in vol ornaat en rijk gedetailleerd in textiele applicatie afgebeeld. Een aantal van zijn iconische kenmerken is zichtbaar: de bisschoppelijke kromstaf in zijn rechterhand en een kerkgebouw tegen het hart gedrukt ter symbolisering van zijn kerkstichtingen in zijn linkerhand. Willibrordus draagt het pallium over zijn schouders en afhangend voor zijn mantel als teken van zijn bisschoppelijke waardigheid. De oorspronkelijke vaandelstok is behouden, maar de verticale draagstok ontbreekt. Het vaandel is eigendom van de Historische Kring Velsen (door de vereniging aangekocht in november 2000) en in bruikleen gegeven aan de Archiefdienst voor Kennemerland, rechtsvoorganger van het Noord-Hollands Archief.

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Textiel
Ik weet meer over dit kunstwerk
Foto van Vaandel van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Volksbond, kring IJmuiden-Oost