Vaandel van de Nederlandsche Roomsch-katolieke Middenstandsbond H. Engelmundus, afdeling Velsen

Engelmundus is staande afgebeeld met de bisschoppelijke kromstaf in de rechterhand en de Bijbel in de linker, voor de borst houdend. Aan de onderzijde het Agnus Dei in een wapenveld, voorstellende het gemeentewapen van Velsen. Het vaandel is aan de bovenzijde voorzien van zes lussen voor de vaandelstok en aan de onderzijde van wollen franjes. Op de lichtgroene zijden achterkant is het merkteken van het atelier Rietfort te Haarlem gestikt. de houten vaandelstok is bewaard gebleven.

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Textiel
Ik weet meer over dit kunstwerk
Foto van Vaandel van de Nederlandsche Roomsch-katolieke Middenstandsbond H. Engelmundus, afdeling Velsen