Vaandel van de R.K. Toneelvereeniging Kunst Zij Ons Streven, IJmuiden-Oost

Opgericht: 14 oktober 1930. De teksten op het vaandel zijn van boven naar beneden: YMUIDEN-OOST / R.K. Toneelver. K.Z.O.S / opgericht 14 oct. 1930. Het vaandel is in mei 1994 door oud-vaandeldrager en toneelspeler Jacques Hendriks als schenking aangeboden aan het Gemeentearchief Velsen.

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Textiel
Ik weet meer over dit kunstwerk
Foto van Vaandel van de R.K. Toneelvereeniging Kunst Zij Ons Streven, IJmuiden-Oost