Velserbroekpolder Gemaal 1982

H.H. (Haije) Gemser

Jaar vervaardiging: 1982. Info archiefkaart: “Artistieke benadering Velserbroek. Het landschap ligt vast op acht aquarellen. De Haarlemmer Poppe Damave en diens Velsense kunstcollega Haye Gemser kregen in 1981 van de gemeente Velsen de opdracht pittoreske landschapselementen in de Velserbroek in aquareltechniek vast te leggen voor het nageslacht. Beide kunstenaars hebben acht aquarellen gewijd aan het Velserbroekse bebouwingsgebied dat in zijn huidige vorm zal verdwijnen. Damave vervaardigde drie poldertaferelen en Gemser vijf landschappen in waterverftechniek. De opdracht luidde: vastleggen voor latere generaties van karakteristieke poldergedeelten met de al of niet tot verdwijnen gedoemde bebouwing. De schilderstukken die, afgezien van hun artistieke invalshoek, als documentaire in prentvorm zijn bedoeld, namen bij de toenmalige archiefafdeling in het Velsense gemeentehuis een deel van de gangwand in beslag. Gemser zocht het in zijn prentverbeeldingen in de poldersfeer gedurende de vier jaargetijden. Zijn lentebeeld biedt uitzicht op de hoek Westlaan/Dammersweg, waar achter een boerderij wazig de Slaperdijk opdoemt met de bosjes daarachter. De boerderij Hofgeest aan de Costlaan is in een zomers sfeertje weergegeven. Op Gemsers herfstschilderij staat de boerenbedoening De Vijfhoven, een veestalling met opslagloodsen eveneens aan de Oostlaan, afgebeeld. Een sneeuwdeken met ijzige luchten omklemt de boerderij Het Anker aan de Westlaan bij het thema ‘winter’. Scherp belijnd in terughoudende kleuren is daartussen zijn ‘gemaaltje Oostlaandersluis’ een topper qua sfeer. Dit gemaaltje blijft, maar wat is een waterstaatkundig monumentje nog helemaal tegen de achtergrond van de toekomstige polderbebouwing? Het vastleggen van de sfeer nu is daarmee uiterst zinvol. Poppe Damave nam bij zijn weergave in waterverf van de boerderij Hofgeest ook de Hoogovensschoorstenen op de achtergrond mee. Hier en op zijn schilderijen ‘gezicht op de Hofgeest’ en ‘Boerderij het Anker’ overheerst het panoramische. Het gevoel van ruimtelijkheid dat velen in de polder aantrekt of vaak ook een klemmend gevoel geeft. De schilderopdracht kwam tot stand nadat eerder Velsense fotografen waren belast met een polderweergave op hun manier. Het vastleggen op een kunstzinnige manier was zinvol omdat tot dan toe weinig kunstenaars, op misschien de Hofgeest na, ooit aandacht schonken aan de schilderachtigheid die Velserbroek ondanks een rechtlijnige ruilverkaveling in het vrij recente verleden nog wel degelijk bezit.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van Velserbroekpolder Gemaal 1982