Gemeente Velsen

Vissersboten

Wouter Piersma (Ipitsj)

Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
Vissersboten