Voet

R.C. (Rob) Verkerk

Aankoop via de B.K.-regeling. Ruiling met de gemeente Bergen.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Foto van Voet