Gemeente Velsen

Voorjaar III

Wouter Piersma (Ipitsj)

Jaar vervaardiging: 1964. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Bruikleen intern
Voorjaar III