Vrouw in berusting

Frida Mary (Fri) Heil-Verver

Het werk is een beeld van een staande, gesluierde en treurende vrouwenfiguur met gebogen hoofd. Het beeld is geplaatst op een stenen voetstuk. Het monument staat in de tuin bij het Crematorium (begraafplaats Westerveld te Driehuis).

Kunstcollectie
Beeld en Gedenkteken
3D buiten
Foto van Vrouw in berusting