Gemeente Velsen

Vuurstenen I

Judith Gor-Zimmerman

Jaar vervaardiging: 1984. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
2D binnen
In bruikleen intern
Vuurstenen I