Gemeente Velsen

Vuurstenen I

Judith Gor-Zimmerman

Jaar vervaardiging: 1985. Aankoop via de B.K.-regeling.

Kunstcollectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
2D binnen
Bruikleen intern
Vuurstenen I