Wapen van Velsen

J.H.A.M. (Jacques) de Wit

Gevelschild op gevel raadzaal Stadhuis IJmuiden. Tekst achterkant archiefkaart: “Afschrift van het diploma van de Hoge Raad van Adel betreffende de vaststelling van het wapen der gemeente Velsen, berustende in het archief van die gemeente. Vanwege den Koning. De hooge raad van adel, gebruikmakende van de magt aan denzelven verleend, bij besluit van den 20sten Februarij 1816, bevestigd bij dezen de Gemeente van Velsen ingevolge het, door haar gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende wapen: zijnde van Lazuur, beladen met een agnus Dei, staande op een terras alles van goud. Gedaan in ‘s Gravenhage den 26 juni 1816. Maxe: L. d’Yvoy van Mydrecht fungde President /Ter ordonnantie van den hoogen raad, De Wacker van Zon, Secretaris.”

Kunstcollectie
Gevelornament/reliëf
2D buiten
Mozaïk
Foto van Wapen van Velsen