Wapenschild Hoeufft van Velsen, Ambachtsheer

Niet bekend


Wapenschild in raadzaal gemeentehuis. lJhr. Jacob Pompejus Ernst (Amsterdam, 25-4-1842 - 's Gravenhage 1-5-1910), zoon van jhr. mr. Henrik en Ernestina Lucretia Roukens. Hij was heer van Velsen en Santpoort, welke heerlijkheden hij van zijn vader erfde. Hij studeerde te Delft en verkreeg het diploma van bouwkundig ingenieur. Hij vestigde zich eerst als bouwkundige te Amsterdam, doch verhuisde in of omstreeks 1872 naar Brussel, waar hij verscheidene jaren als directeur van een bierbrouwerij verbleef, totdat hij in 1880 benoemd werd tot rijksbouwmeester in het IIe district, standplaats 's Gravenhage. Hij bekleedde die betrekking tot juli 1892, toen hij als bouwkundig adviseur aan het Hof werd verbonden (tevens kamerheer der Koningin). In 1893 ging hij als kamerheer over i.b.d. en werd aangesteld tot intendant der koninklijke paleizen (met uitzondering van ‘Het Loo’) als opvolger van baron de Constant Rebecque, nadat hij het intendantschap een korte periode tijdelijk had waargenomen. Onder zijn leiding zijn tal van bouw- en herstellingswerken aan de koninklijke bezittingen gerealiseerd, o.a. het nieuwe gebouw aan het koninklijke paleis grenzende, bestemd tot bewaarplaats van H.M. huisarchief. Voorts heeft de koninklijke familie de adviezen van Hoeufft van Velsen zeer op prijs gesteld bij de herstelwerkzaamheden aan het ‘Oude Loo’, het kasteel uit Maarten van Rossum's tijd, dat in de ouden stijl werd gerestaureerd. Veel overleg en persoonlijke toewijding is van jhr. Hoeufft gevorderd in de dagen van de inhuldiging van H.M. de Koningin, toen o.a. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam maatregelen moesten worden genomen voor de inrichting van het kerkgebouw. Vooral ook aan de inrichting van het paleis op de Dam, dat lang niet de vereiste ruimte bood voor vorstelijke logé's, heeft hij leiding gegeven. Ook later, bij de huwelijksfeesten van de Koningin, heeft hij diverse maatregelen t.b.v. koninklijke woningen getroffen. De laatste bemoeienis betrof de inrichting van de vertrekken voor prinses Juliana in het koninklijk paleis. Hoeufft stierf aan een kwaal, waartoe in een vroeger stadium een operatie had dienen plaats te vinden. Hij werd op de Algememe Begraafplaats in 's Gravenhage begraven. Hoeufft huwde te Elsene, bij Brussel, op 6-10-1869 Adrienne de Perez (Makassar, 6-4-1844 - 's Gravenhage, 30-4-1923). Zij was een dochter van Petrus Joannes Baptista de Perez de Baron, vice-president van de Raad van N.O.I., en van Johanna Sophia Echardt. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen: jkvr. Alice Sophie (op driejarige leeftijd overleden), en jhr. Mr. Henrik, heer van Velsen en Santpoort, die de stam heeft voortgezet. Zie: Nederlands Adelsboek, 1920, 344; Genealogie Hoeufft, 235, 236, 251, 252; Nieuwe Rotterdamse Courant, 1-5-1910.


Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Foto van Wapenschild Hoeufft van Velsen, Ambachtsheer