Wapenschild van der Hoop-Fontein

Niet bekend

Wapenschild in raadzaal gemeentehuis. Adriaan van der Hoop was bankier, kunstverzamelaar en de grondlegger voor de collectie van het Rijksmuseum. Bij zijn dood in 1854 liet hij 250 schilderijen na aan de stad Amsterdam, die ternauwernood de successierechten kon betalen. Hij was lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Adriaan van der Hoop was de zoon van Joan Cornelis van der Hoop, secretaris van de Sociëteit van Suriname, advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit van Amsterdam en Minister van Marine. Hij studeerde rechten in Groningen en Kiel, toen nog een Deense stad. Met zijn Deense paspoort reisde hij door Duitsland en Engeland. Hij trouwde in 1800 met Antonia Emmerentia Weveringh en na haar overlijden met Dieuwke Fontein uit Harlingen. In 1811 werd hij aangesteld bij de firma Hope & Co, sinds jaar en dag een belangrijke verstrekker van Russische staatsleningen. Adriaan van der Hoop was betrokken bij het opstellen van de Grondwet in 1814. Hij begeleidde keizer Alexander I van Rusland bij zijn bezoek aan Holland. In 1815 werd hij door Alexander Baring benoemd in de leiding van de firma Hope & Co. Een schuld van ƒ 100.000,-- bij zijn zwager Jan Clifford leidde in 1819 tot een slepende rechtszaak. Vier jaar later, de dag na de uitspraak, maakte Clifford een einde aan zijn leven met een pistool. Adriaan kweekte zeldzame planten op zijn landgoed Spaarnberg, een voormalige blekerij, bij Santpoort. Op zijn landgoed waren 120 Zuid-Afrikaanse soorten dophei, twee bloeiende agaves en tien soorten orchideeën te bezichtigen. In opdracht van Adriaan van der Hoop schreef Willem Hendrik de Vriese in 1839 het eerste deel van Hortus Spaarn-Bergensis, een wetenschappelijke catalogus van Van der Hoops exotische plantenverzameling. Het landhuis werd ontworpen door Zocher, die op verzoek van Van der Hoop in Amsterdam ook een nieuw beursgebouw, ontwierp. Hij hield drafpaarden die hij liet schilderen door Anthony Oberman en verzamelde op grote schaal kunstvoorwerpen. Zijn collectie schilderijen van Vermeer, Ruysdael, Rembrandt, Jan Steen en Adriaen van der Werff was op afspraak te bezichtigen in zijn huis op Keizersgracht 444, dat hij in 1822 had gekocht. Het pand was in het verleden bewoond door Thomas Hope, zijn zoon John en de Amerikaanse neef Henry Hope. Hij kocht ook werk van eigentijdse schilders, onder wie Jan Adam Kruseman, de zeeschilder Johannes Christianus Schotel (1787-1838) en Barend Cornelis Koekkoek. Diewke Fontein (1800-1879) was de 2e echtgenote van Van der Hoop.


Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Foto van Wapenschild van der Hoop-Fontein