Wapenschild van Tuyll van Serooskerken

Niet bekend

Wapenschild in raadzaal gemeentehuis. Het wapen van de familie van wordt als volgt beschreven in Rietstaps "De wapens van de Nederlandschen Adel": In zilver drie roode brakskoppen met uithangende tongen. Helm met rood-zilveren wrong en zilver-roode dekkleden. Helmteeken: een brakskop uit het schild. Schildhouders: op een grasgrond twee wilden in natuurlijke kleur, omkranst en omgord met gekroonde en geknopte, groen- gestengelde en gebladerde, roode roos houdende, terwijl de knots achter hun staat en tegen hun arm leunt. Van Tuyll van Serooskerken is een Nederlands adellijk geslacht. Het geslacht is afkomstig uit Gelre. Haar naam is verbonden aan de plaats Tuil, die aan de Waal tegenover Zaltbommel ligt. De oudste vermelding dateert van 1125. Deze betreft een ridder Hugo, heer van Tuyl. Hoewel de genealogie niet geheel volledig is, wordt het geslacht toch vele malen vermeld. Een zekere Pieter, telg uit dit geslacht, ridder en heer van Welland, die diplomaat was en als gezant van hertog Karel van Bourgondiƫ naar koning Edward IV van Engeland werd afgevaardigd, kocht in 1483 de heerlijkheid Serooskerke. Sedertdien noemden de leden van het geslacht zich enkel: 'van Serooskerke', om vanaf 1600 de dubbele naam: 'van Tuyll van Serooskerke' aan te nemen, waar later nog de -n aan werd toegevoegd. Het Kasteel Heeze wordt sedert 1760 bewoond door deze familie, zoals ook Slot Zuylen in Oud-Zuilen. Al meer dan vijfig jaar is het slot als museum opgesteld voor het publiek. Gerald Ernest, Baron van Tuyll van Serooskerken werd in 1872 geboren in Huize Velserbeek. Hij trouwde in 1903 met Elisabeth Dorothea, barones van Pallandt-Neerijnen (1878-1972), dochter van baron Adolph Jacob Carel en Jonkvrouwe Eliza Dorothea Boreel. Zijn broer Frederik Willem van Tuyll van Serooskerken werd op 5-8-1874 in Santpoort geboren (overleden in 1918). Hun beider vader, Ernst Louis Leopold, baron van Tuyll van Serooskerken (geb. 15-9-1848 te Amsterdam) overleed in Velsen op 1-11-1898.

Historische collectie
Andere/diversen
2D binnen
Foto van Wapenschild van Tuyll van Serooskerken