Zonder titel

Jos Kaarsemaker

De opdracht tot realisatie van het werk werd verleend in januari 1991: realisatie van een plastiek voor de locatie hoek Rusburglaan/Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid. Het werk bestaat uit een ovale, rood met blauwe staal- en betonconstructie. De Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen deelden destijds de realisatiekosten. Aangezien de Kunstcommissie van de gemeente Velsen het werk op een ongelukkige plek vond staan, waar het niet tot zijn recht kwam, is het in 2013 herplaatst op de huidige locatie.

Kunstcollectie
Beeld
3D buiten
Foto van Zonder titel