Geen titel bekend

Walrave (Wally) Boissevain
Op advies van de Kunstcommissie Velsen heeft het college van B&W de schenking uit de nalatenschap van mw de Haan uit Beverwijk in december 2020 geaccepteerd. Gezien de cultuurhistorische waarde is het voor een periode van 10 jaar in bruikleen gegeven aan het Zee- en Haven Museum.
Historische collectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto/streetart
Andere/diversen
2D binnen
Foto van Geen titel bekend