Gemeente Velsen

Geen titel bekend

Walrave (Wally) Boissevain

Op advies van de Kunstcommissie Velsen heeft het college van B&W de schenking uit de nalatenschap van mw de Haan uit Beverwijk geaccepteerd en gezien de cultuurhistorische waarde in langdurige bruikleen gegeven aan het Zee- en Haven Museum.

Historische collectie
Schilderij/tekening/grafiek/foto
Andere/diversen
2D binnen
Geen titel bekend